Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kamu kurumları, askeri kurumlar, özel sektör ve üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir is anlayışı ile, en ileri teknolojileri kullanarak, zamanında, güvenilir, ekonomik ve sorunsuz bir hizmet sunmak ve bu hizmetlerin gelişmesini ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bu anlayış ile hizmetlerimizi yerine getirirken;

 • Hizmette kaliteyi kültürel bir değer olarak kabul etmek,

 • Bilgi ve veriye dayalı karar vermeyi prensip edinmek,

 • Ante Grup ’un sakladığı, islediği, koruduğu, diğer özel veya kamu kurumlarıyla paylaştığı ve müşteri tarafından sözleşme gereği teslim edilen bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine ve yasalara göre korumak,

 • Güvenlik olayları ile meydana gelen kesinti ve hasarları minimize ederek, is sürekliliğini sağlamak,

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak için her türlü çabayı vermek ve şirketimizin saygınlığını korumak,

 • Entegre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarını ve gerekliliklerini yerine getirmek,

 • İlgili yasal şartlara, mevzuatlara, sektörün ve müşterinin beklediği şartlara uymak,

 • Şirketimizin en büyük sermayesinin “beyin gücü” olduğu düşüncesiyle personel alımı sırasında seçici olmak ve personelimizi firmamız bünyesinde yetiştirerek bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmak, personel bağlılığını güçlendirmek, şirketimize kazandırılmış kişilerin öğrenme isteğini teşvik ederek en üst düzeyde tutmak, bu amaca yönelik olarak personelin gelişimi için her türlü eğitim imkanını onlara sağlamak,

 • Hizmetlerimizde takım çalışmasını benimsemek, müşteri odaklı ve sorunsuz hizmet sunmayı bir alışkanlık haline getirmek,

 • Tedarikçilerimizin de kalite anlayışımızı benimsemelerini sağlayarak birlikte ürün ve hizmetlerimizin kalite seviyelerini daha da yükseltmek,

 • Hizmet kalitesini artırmak, amacıyla bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve gerekli önlemleri almak,

 • Çalışanlarımızı, çevre ve is kazaları ile her türlü yaralanma ve sağlık bozulmalarını birlikte önleyebileceğimize inandırmak ve bunun için gereken önlemleri almak, güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak,

 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi üretirken çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler almak ve bu süreç içerisinde İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uymak,

 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve atıkların azaltılması için çaba göstermek, bu hususta çalışanlarımızın farkındalığını artırmak,

 • Entegre Yönetim Sistemi risklerini tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

 • Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetleri denetlemek, denetim sonuçlarını gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

 • Entegre Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek, temel politikamızdır.


Mehmet Kenan KÖROĞLU

GENEL MÜDÜR

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Ante Group.