Ante Grup, içinde yer aldığı yönetim bilgi sistemleri projelerindeki başarıları sayesinde, kısa sürede yetkinliğini ispatlamıştır ve bu alanda, yeni projelerle çalışmalarına devam etmektedir.

Askeri Yönetim Bilgi Sistemleri alanında Ante Grup, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Projesi kapsamında sorumlu olduğu iş paketleri ile ilgili geliştirme ve proje yönetimi gereksinimlerini başarıyla karşılamıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına binaen geliştirilen Lojistik Bilgi Yönetim Sistemi Projesi kapsamında:

Kara Kuvvetleri Komutanlığının bütün lojistik süreçleri, bütünleşik bir yapıda otomasyona tabi tutulmuştur. Daha önce yapılan ve dağıtık yapıdaki otomasyon unsurları, yeni yapı içine, dönüştürülerek alınmıştır.

Lojistik süreçlerin iyileştirilmesi maksadıyla güçlü ve zayıf taraflar ortaya çıkartılarak karar destek süreçleri için performans kriterleri belirlenmiştir.

Lojistik hizmetlerin sayısallaştırılması ve iyileştirilmesi ile geri kazanımları belirleyecek karar destek verileri oluşturulmuştur.

Lojistikteki saymanlık ve depolama hizmetleri, teknolojik yeteneklerle desteklenerek Toplam Envanter Görünürlüğü ortaya çıkartılmıştır.

Lojistik ikmal zincirinin (planlama, tedarik, depolama, dağıtım, bakım, silme, vb.) kesintisiz ve etkin çalışması için teknolojik altyapı ile desteklenmesini sağlanmıştır.

Barışta ve seferi ortamda birliklerin ihtiyacı olan lojistik hizmetin istenen zamanda ve yeterlilikte sunulması için gerekli karar destek yazılımları geliştirilmiştir.

Komutanlık karargâhının birlikte çalışabilirliğini artırmak, hızlı ve zamanında doğru karar oluşturmasını sağlamak için bütünleşik bir yönetim bilgi sistemi yazılımı geliştirilmiştir.

Muharebe sahasının esnek ve değişken yapısına uyum sağlayan, dâhili ve harici karar destek sistemlerine gerekli lojistik ve performans verilerini sağlayan bir altyapı geliştirilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Entegre Lojistik Destek (ELD) süreçlerinin otomasyon ortamında yürütülmesi sağlanmıştır.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Ante Group.